займ на карту онлайн быстро

Программа- Назаркулов Ерлан Суанбекович!

Назаркулов Ерлан Суанбекұлы

Мәдениет үздігі

Президенттік стипендияның жүлдегері

Суретшілер одағының мүшесі

Өтініш берушінің бағдарламасы Астана қ. Суретшілер Одағының Басқарма Төрағасы лауазымымен Астана қаласының әкімдігімен, Мәдениет және спорт министрлігімен, Ақпарат және сыртқы байланыстар министрлігімен қарым-қатынас орнату қажет деп есептеймін. Суретшілер одағындағы барлық суретшілер арасында құрметті, сенімді қарым-қатынас орнату қажет. Суретшілер Одағының басшылығымен жемісті ынтымақтастықта суретшілерді өзара түсіністікті қалыптастыру. 1.Инвестицияларды арттыру меценаттар мен инвесторларды тарту  бағдарлама шығармашылық әлеуметін дамыту үшін, сондай-ақ жобалармен Суретшілер одағын қаржыландыру керек.2. Арнайы ұйымдардан Суретшілер одағына тапсырыстар түсуін талап ету керек. Осы мәселеге байланысты әкімшілікке Суретшілер одағынан белгілі адамды тағайындау керек. 3. Астанада 2016 жылы басталған халықаралық биенале көрмесінің өткізілуін қалпына келтіру.4.Мәдениет және спорт министрлігінен Қазақстанда өнер журналының ай сайын шығуына қол жеткізу.5. Халықаралық көрмелер мен симпозиумдарға қатысу.6.Көрмелер ұйымдастыру, картиналар сату. Қазақстанда және шетелде — онлайн суретшілер одағының сайтын іске қосу.7. Суретшілер одағының жанынан кәсіби балалар шығармашылық мектебін ашу, үйірмелерді ұйымдастыру.8. Жастар саясатын дамытуды жалғастыру қажет. Жастар үшін шығармашылық шеберхана құру және аға ұрпақты біріктіру. Жас талантты суретшілерді көрмелер мен жарыстар өткізуде ақшалай сыйлықтар мен құнды сыйлықтармен ынталандыру.9. Суретшілер одағынан материалдық көмек көрсету үшін зейнеткерге, мұқтаж ардагерлерге акшалай көмек көрсету керек.10.Шеберханаларды жалға беру құнын азайту.11.Отандық және шетелдердегі тендерге қатысу.12. Жазу, қолданбалы, монументалды және мүсін өнерінің бағыттары, түрлері мен жанрлары бойынша шығармашылық секцияларды жандандыру.13. БАҚ, теледидар, өнер сыншылары, оқырмандар, коллекционерлер және үкіметпен жұмыс істеу.14. Үкіметке өнер шеберлеріне, жер учаскелері мен пәтерлер қажет екендігі туралы хат жіберу.15.Суретшілер одағының қаржы мәселесін ашық ету. Суретшілер мәртебесін заңнамалық деңгейде көрсету.16. Суретшілердің мәртебесін заңнамалық деңгейде анықтау.17. Мерекелік шаралар Суретшілер одағы есебінен ұйымдастырылады және өткізіледі.18.Астананың Суретшілер Одағының атауын Астанадағы «Өнер» қоғамдық шығармашылық бірлестігіне қайта атау берілу керек. 19. Кәсіби суретшілерді, өнертанушылар мен арт-менеджерлерді ұйымдастырумен білім беру аспектісін біріктіретін өнер институтын қалыптастыру.  Қорытынды:Біздің бағдарламаларымызды жүзеге асыру үшін барлық суретшілер, соның ішінде жастар бірлестігі, сондай-ақ барлық үш үміткер бір топ болып бірігіп жұмыс істеуі керек. Сонда біз алдыға қойған мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Суретшілер одағының әрбір мүшесі, суретшілер одағының ортақ ісінің барлық салаларында жоғары жетістіктерге жету үшін біздің одақты дамытуға үлес қосуы керек. Сондай-ақ, қоғамдық басымдылықты арттыру, қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізу және жоғары шығармашылық әлеуметке жету. Ежелгі түрік билеушісі Күлтегіннің «Күш бірлікте» деген сөздері еріксіз еске түседі.

*****

Назаркулов Ерлан Суанбекович
 Отличник культуры РК
 Лауреат президентской степендии
 Член Союза художников РК
Программа претендента
 На должность председателя Правления Союза художников г.Астаны.

Считаю необходимым наладить взаимоотношения с акиматом города Астаны, министерством культуры и спорта, министерством информации и внешней связи, министерством иностранных дел. Нужно установить уважительные и доверительные отношения между всеми художниками в Союзе художников. Наладить взаимопонимание художников для плодотворного сотрудничества с администрацией и руководством Союза художников. Работу правления поставить на службу и во благо развития изобразительного искусства Казахстана.
1.Привлекать меценатов и инвесторов для увеличения финансовых вложений в предметы искусства и  развитие Арт-бизнеса в Казахстане, а также для финансирования проектов Союза Художников.
2. Необходимо  ставить вопрос перед соответствующими организациями о том, чтобы в Союз художников поступали заказы на выполнение художественно-оформительских работ в городе Астана и за ее пределами, так как тендерная система распределения заказов не учитывает профессионализм исполнения, в итоге страдает не только заказчик, но и в целом облик города; в связи с этим я считаю необходимым выдвинуть на должность главного художника города Астаны представителя от Союза художников при акимате.
3.Восстановить проведение Международной выставки «Бианнале» начатой в 2016 году в г.Астана.
4.Добиться от Министерства культуры и спорта выпуска периодического издания в виде журнала об изобразительном искусстве Казахстана.

5.Проводить и участвовать на международных выставках и симпозиумах.
6.Задействовать сайт Союза художников в режиме онлайн — для организации выставок, продаж картин по Казахстану и за рубежом и добавить контент на английском языке.
7. Развивать детские творческие кружки ,  открыть и воспитывать новую плеяду  творцов в художественной школе, где будут преподавать профессионалы от Союза художников.
8.Необходимо помочь  развитию творчества в Молодежном объединении при СХ г. Астаны. Создать на деле творческую мастерскую для молодежи, где они могут выбирать лидера из своего состава. Поощрять молодых талантливых  художников денежными вознаграждениями и ценными призами при проведениии выставок и конкурсов.
9. Мы должны уважительно относиться к ветеранам, нуждающимся пенсионерам выделять материальную помощь от Союза художников.
10. По возможности снижать цены на аренду мастерских, выделять материальную помощь особо нуждающимся художникам, учитывая критическое финансовое положение на сегодняшний день многих художников.
11. Участвовать в отечественных и зарубежных тендерах.
12. Возродить творческие секции по направлениям, видам и жанрам изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, ДПИ.
13. Работа со СМИ, ТВ, искусствоведами, меценатами, арт-менеджерами, коллекционерами и правительством.
14.  Обратиться с письмом в правительство,  о том что художникам необходимы — художественные мастерские, земельные участки и квартиры.
15. Сделать прозрачной финансовую деятельность Союза художников, для членов Союза художников города Астаны.

16.Добиться определения на законодательном уровне статуса художников.
17. Праздничные мероприятия организовывать и проводить за счет Союза художников.
18. Переименовать название Союза художников г. Астаны на общественное творческое объединение — «Өнер» (Искусство) г. Астана.

19.Создать художественный институт, объединяющий образовательный аспект с организацией профессиональных художников, искусствоведов и арт-менеджеров.
Заключение:
Для осуществления наших программ нам всем художникам, включая молодежное объединение, а также всем трем кандидатам необходимо объединиться и работать, как одна команда, только тогда  мы сможем достичь любых поставленных целей. Каждый член Союза художников должен  вносить свою лепту для развития нашего профессионального общественного объединения, повышать свой профессиональный уровень. Нам необходимо поднять авторитет звания -члена СХ в глазах  общественности. Добиться финансовой  независимости и достичь высокого  творческого потенциала нашей организации.

В заключении невольно хочется вспомнить слова  древне- тюркского правителя Культегина «Сила — в единстве».