займ на карту онлайн быстро

Программа- Жанұзақа Керімбекұлы Мүсәпіра

Суретші-кескіндемеші МҮСӘПІР Жанұзақ Керімбекұлының Астана  қаласы суретшілер одағының дамуына арналған бағдарламасы.

 

Жаңа Астана қаласы Суретшілер одағының жұмыс жоспары:
Қоғамның басты байлығы - адам. Адамды тәрбиелейтін мәдениет және өнер. Өнерлі адам-нағыз ұлы тұлға болып саналады. Сондықтан құрметті өнер иелері, әріптестер сіздерге жаңа сайланғалы отырған басқарманың жұмыс жоспарымен таныстырамын.
Бізге уақыт ағымына сай Астана суретшілер одағына  жаңа леп, серпіліс қажет. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасын басшылыққа ала отырып дамудың жаңа жолын таңлауымыз бүгінгі күннің басты бағдары болуға тиіс. Онымен сіздер келісесіздер деп ойлаймын. Суретшілердің еңсесін тіктеп, қоғамдағы дәрежесін көтеру мақсатында жаңаша бағдар жасай отырып, өз ролімізді танытуымыз қажет. Ол үшін әрбір суретші, яғни одақтың мүшесі қоғамға танымал болуы міндетті. Сонда ғана біздің жұмыстарымызға ел қызығып, сұраныс артады. Сол үшін Мен және басқарма мүшелері қоғамдағы суретшінің дәрежесін көтеруді қолға алмақпыз.

 • Астана қаласымен әкімшіліктен бастап барлық үкіметтік құрылымдармен тығыз байланыс орнату. Суретшілердің дәрежесін көтеру мақсатында Одақ мүшелерінің меретойлық (50, 60, 70, 80, 90, 100 жас) көрмелерін ұйымдастыру және көмектесу;
 • Суретшілерді қоғамға кеңінен таныту мақсатында теле-радио бағдарламалдарға, баспасөз беттеріне шығару;
 • Еліміздің өнерге еңбегі сіңген зейнеткер суретшілерімізді шипажайға  /санаторийге/ жіберуді денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе отырып шешуді ұйымдастырамыз;
 • Әкімшіліктермен, министрліктермен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, шетелдік елшіліктермен, банк, коммерциялық ұйымдармен жеке коллекционерлермен бірлесіп жұмыс жүргізу, қалалық, облыстық деңгейде өтетін конкурстарға, түрлі проектілер жасап,пленэрлерге, тендерлерге қатысу; Осы арқылы суретшілердің қоғамдағы дәрежесін және  материалдық жағдайын көтеру.
 • Астанадағы бейнелеу өнеріне еңбегі сіңген қылқалам шеберлеріне және қайраткерлерге Астана қаласында көше аттарын беру, өздері тұрған үйлерге ескерткіш тақталар орнатуды ұйымдастыру;
 • Суретшілер одағының ескі ғимаратын жөндеуден өткізу немесе жаңа ғимарат мәселесін шешіп, жас суретшілер үшін шеберханаларға қол жеткізу;
 • Суретшілерге материалдық қолдау көрсету мақсатында Суретшілер кәсіподағын құру;
 • Симпозиумдар мен аукциондар ұйымдастыру;
 • Суретшілер Одағының электрондық сайтының жұмысын жандандыру және газет-журнал (электронды) ашу,баспасөз орталығын құру;
 • Суретшілер одағына қатысты барлық көрмеледің ашылуы мен жабылуында талқылау жұмыстарын жүргізу, Өзекті тақырыптарды талқылап, суретшілер пікір алмасуы үшін белгілі бір күнге дөңгелек столды өткізуді белгілеу,өнертанушылар тобын құру;
 • Ең бастысы – РЕБРЕНДИНГжасау. Бұл – Астана Суретшілер одағының мәртебесін көтерудің бірден-бір жолы.
 • Тізімдегі әрбір Суретшілер одағының мүшелеріне шығармашылығына байланысты есеп-қисабын жүргізу.
***********
Программа художника-живопсица Жанұзақа Керімбекұлы Мүсәпіра по развитию союза художников г.Астаны. 
План работы Союза художников г. Астаны:
Главное достояние общества это- человек.Человека воспитывает искусство. Талантливые люди являются настоящими личностями. Поэтому, уважаемые представители искусства, коллеги, я решил что будет уместным ознакомить вас с планом работы избранного правления.
Союзу художников Астаны необходим новый стимул. Думаю, вы с этим согласитесь. Мы должны обозначить нашу роль в обществе целях  поднятия  уровня нашего профессионализма. Для этого нужно чтобы каждый художник, каждый член союза стал узнаваемой личностью. И только тогда появится спрос на наши работы.  Поэтому я и члены правления возьмем этот вопрос на разработку.
 • Помощь в организации юбилейных выставок членов Союза. (50, 60, 70, 80, 90, 100 лет)
 • Агитация работ художников по средствам массовой информации, таким как телевидение, радио и печатные издания.
 • Стремиться создать для членов СХ санаторно-курортне путевки. Для этого необходимо наладить связь с министерством здравоохранения.
 • Проводить совместную работу с акиматами, министерствами, СМИ, заграничными посольствами, банками, коллекционерами и частными предпринимателями. Принимать участие в конкурсах и тендерах городского и областного уровней. Таким образом поднимать статус художников в обществе и улучшать их материальное положение.
 • Называть улицы в честь заслуженных деятелей Союза и Казахстана. Также нужно вешать мемориальные доски на стены тех домов, где они проживали.
 • Нужно провести ремонт старого здания Союза художников и решить проблему нового здания. Сделать доступными мастерские для молодых художников.
 • В целях оказания материальной поддержки художникам необходимо создать профсоюз художников.
 • Организация симпозиумов, пленеров и аукционов международного и республиканского уровней.
 • Оживить сайт Союза художников и открыть газеты,  журналы ( в электронном формате)
 • Нужно определить самые актуальные проблемы и организовать круглый столы. А также обсуждения всех ткеущих выставок касающиеся союза художников.
 • Последнее это – сделать РЕБРЕНДИНГ. Это будет самым эффективным способом поднятия статуса Союза художников Астаны.
 • Навести порядок в личных делах и вести учет творческой деятельности каждого художника.

 

МУСАПИР (1) Жан__за__ Кер¦мбек__лы (__аза__ша)1961