займ на карту онлайн быстро

Программа-Байгалиева Толеугазы Баяндиновича

Менің бағдарламамдағы басты бағыттар:

    Өнер, суретшілер үшін рухани мен материалдық, эстетикалық және көркемөнер  өркениетті қоғамның бір ажырамас бөлігі болып табылады.
 Астана қаласы суретшілер одағының әр мүшесінің нақты шығармашылық және  өндірістік мүмкіндіктерін іске асыруына жағдай жасаймын;
 Қазақстан аймағы мен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдер мен жергілікті әкімшіліктермен тығыз байланыста бола отырып ескерткіштер, безендіру жұмыстарының конкурстары мен тендерлеріне қатысып одақ мүшелерін жұмыспен қамту. Алғашқы Президент қоғамының қолдауына жүгіну;  
 Астана қаласы Суретшілер одағында жайлы психологиялық ахуал туғызу, қаламыздың суретшілері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында арнайы бағдарлама ұйымдастыру;
 Еліміздегі мұражайлармен шығармашылық тұрғыда суретшілердің көрмесін, олар жайлы кездесулер ұйымдастыру. ЖОО мен мұражайларда «Өнер бүгінде» Жобасында суретшілер көрмесін ұйымдастыру;
 Суретшілер одағы мүшелерінің көрмеге қатысқан жұмыстарының каталогтарын басып шығару және ел ішінде тарату;
 ЖОО мен колледждермен «Альянс ынтымақтастығы» (серіктестік) құру;
 Өнер жайында, көрмелер мен суретшілердің шығармашылығымен таныстыру мақсатында айына бір рет өнертану секциясын өткізу;
Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігімен бірлескен  шығармашыл кеңестерге және өнерге қатысты комиссиялар құрамында бірлесе жұмыс атқару;
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру негізінде Астана қаласында «Ұлттық қолөнер академиясы» жоғары оқу орнын ашу;
 Шығармашыл ұжымның шығармашылық тұрғыдағы және әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдау көрсету;
Суретші келесі суретшінің келісімінсіз тапсырысын тартып алу және жағымсыз сөздер айтуын тоқтату. Осыған байланысты суретшілердің намысын қорғау Кодексін бекіту және аталған кодексті бұзған жағдайда Суретшілер одағынан шығаруын ұсынамын;
Астана қаласы Суретшілер одағының игілігі үшін және одақтың әр мүшесінің шығармашылығын дамытуға өз еңбегімді арнап жұмыс жасаймын.
«Суретшілер үйі» құрылысын салу үшін қаражат бөлу туралы әкімшіліктен сұраныс жасаймын және шығармашыл адамдарға тұрғын үймен қамтуына сұраныс жасау.

Құрмепен, ҚР мәдениет қайраткері, ҚР суретшілер одағының мүшесі  
Байғалиев Төлеуғазы Баяндинович. 2018 жыл.
Байланыс телефон нөмері: +77016836890
Электронды пошта: toleugazi@mail.ru

***
Главная задача моей программы
Конкретно реализовать творческие и производственные возможности каждого члена Союза художников Астаны;
 Наладить контакт с местными и областными акиматами  для участия в конкурсах и тендерах на художественные оформительские работы и по установке памятников на территории РК и в странах содружества. Выход на фонд  Первого Президента;
 Создать благоприятный психологический климат в союзе художников Астаны, организация программы о творчестве художниках города на страницах и программах СМИ;
 Создать деловой творческий контакт со всеми музеями страны по организаций выставок и семинаров, встреч с художниками. Реализовать Проект «Искусство сегодня» по организацию выставок художников в ВУЗах и музеях страны;
 Выпустить каталог о выставленных произведениях работ членов союза на выставках и распространение каталога по всей республике.
 Создать «Альянс содружеств» (партнерства) с  ВУЗами и колледжами города Астаны.
 Представлять секции искусствоведения не реже одного месяца представлять статьи об искусстве о выставках и о творчестве художника.
 Наладить связь с министерством культуры и спорта и входить во творческие советы и комиссии связанные с искусством.
 В реализации программы «Рухани жаңғыру» открыть высшее учебное заведения «Национальной академий художеств» в городе Астана.
 Конкретно проявлять заботу по всем вопросам жизни как творческий и бытовым проблемам творческого коллектива.
 Бороться с художниками кто перехватывает заказы другого художника и нелестно отзывается о творчестве другого художника ради захвата заказа. Для этого создан Кодекс чести художника и при нарушении данного кодекса будет выдвинут исключения с членства Союза художников.
 Буду работать во блага союза художников города Астаны и процветания творческих возможностей каждого члена нашего сообщества.
 Просит акимата города о выделение финансирование на постройку «Дома художников», а также выделение жилплощади художникам.
С уважением претендент, деятель культуры РК, член союза художников РК, Байгалиев Толеугазы Баяндинович. 2018 год.
 Контактный номер телефона: +77016836890
 Электронная почта: toleugazi@mail.ru