займ на карту онлайн быстро
 • Программа- Назаркулов Ерлан Суанбекович!

  Назаркулов Ерлан Суанбекұлы

  Мәдениет үздігі

  Президенттік стипендияның жүлдегері

  Суретшілер одағының мүшесі

  Өтініш берушінің бағдарламасы Астана қ. Суретшілер Одағының Басқарма Төрағасы лауазымымен Астана қаласының әкімдігімен, Мәдениет және спорт министрлігімен, Ақпарат және сыртқы байланыстар министрлігімен қарым-қатынас орнату қажет деп есептеймін. Суретшілер одағындағы барлық суретшілер арасында құрметті, сенімді қарым-қатынас орнату қажет. Суретшілер Одағының басшылығымен жемісті ынтымақтастықта суретшілерді өзара түсіністікті қалыптастыру. 1.Инвестицияларды арттыру меценаттар мен инвесторларды тарту  бағдарлама шығармашылық әлеуметін дамыту үшін, сондай-ақ жобалармен Суретшілер одағын қаржыландыру керек.2. Арнайы ұйымдардан Суретшілер одағына тапсырыстар түсуін талап ету керек. Осы мәселеге байланысты әкімшілікке Суретшілер одағынан белгілі адамды тағайындау керек. 3. Астанада 2016 жылы басталған халықаралық биенале көрмесінің өткізілуін қалпына келтіру.4.Мәдениет және спорт министрлігінен Қазақстанда өнер журналының ай сайын шығуына қол жеткізу.5. Халықаралық көрмелер мен симпозиумдарға қатысу.6.Көрмелер ұйымдастыру, картиналар сату. Қазақстанда және шетелде — онлайн суретшілер одағының сайтын іске қосу.7. Суретшілер одағының жанынан кәсіби балалар шығармашылық мектебін ашу, үйірмелерді ұйымдастыру.8. Жастар саясатын дамытуды жалғастыру қажет. Жастар үшін шығармашылық шеберхана құру және аға ұрпақты біріктіру. Жас талантты суретшілерді көрмелер мен жарыстар өткізуде ақшалай сыйлықтар мен құнды сыйлықтармен ынталандыру.9. Суретшілер одағынан материалдық көмек көрсету үшін зейнеткерге, мұқтаж ардагерлерге акшалай көмек көрсету керек.10.Шеберханаларды жалға беру құнын азайту.11.Отандық және шетелдердегі тендерге қатысу.12. Жазу, қолданбалы, монументалды және мүсін өнерінің бағыттары, түрлері мен жанрлары бойынша шығармашылық секцияларды жандандыру.13. БАҚ, теледидар, өнер сыншылары, оқырмандар, коллекционерлер және үкіметпен жұмыс істеу.14. Үкіметке өнер шеберлеріне, жер учаскелері мен пәтерлер қажет екендігі туралы хат жіберу.15.Суретшілер одағының қаржы мәселесін ашық ету. Суретшілер мәртебесін заңнамалық деңгейде көрсету.16. Суретшілердің мәртебесін заңнамалық деңгейде анықтау.17. Мерекелік шаралар Суретшілер одағы есебінен ұйымдастырылады және өткізіледі.18.Астананың Суретшілер Одағының атауын Астанадағы «Өнер» қоғамдық шығармашылық бірлестігіне қайта атау берілу керек. 19. Кәсіби суретшілерді, өнертанушылар мен арт-менеджерлерді ұйымдастырумен білім беру аспектісін біріктіретін өнер институтын қалыптастыру.  Қорытынды:Біздің бағдарламаларымызды жүзеге асыру үшін барлық суретшілер, соның ішінде жастар бірлестігі, сондай-ақ барлық үш үміткер бір топ болып бірігіп жұмыс істеуі керек. Сонда біз алдыға қойған мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Суретшілер одағының әрбір мүшесі, суретшілер одағының ортақ ісінің барлық салаларында жоғары жетістіктерге жету үшін біздің одақты дамытуға үлес қосуы керек. Сондай-ақ, қоғамдық басымдылықты арттыру, қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізу және жоғары шығармашылық әлеуметке жету. Ежелгі түрік билеушісі Күлтегіннің «Күш бірлікте» деген сөздері еріксіз еске түседі.

  *****
  
  Назаркулов Ерлан Суанбекович
   Отличник культуры РК
   Лауреат президентской степендии
   Член Союза художников РК
  Программа претендента
   На должность председателя Правления Союза художников г.Астаны.

  Считаю необходимым наладить взаимоотношения с акиматом города Астаны, министерством культуры и спорта, министерством информации и внешней связи, министерством иностранных дел. Нужно установить уважительные и доверительные отношения между всеми художниками в Союзе художников. Наладить взаимопонимание художников для плодотворного сотрудничества с администрацией и руководством Союза художников. Работу правления поставить на службу и во благо развития изобразительного искусства Казахстана.
  1.Привлекать меценатов и инвесторов для увеличения финансовых вложений в предметы искусства и  развитие Арт-бизнеса в Казахстане, а также для финансирования проектов Союза Художников.
  2. Необходимо  ставить вопрос перед соответствующими организациями о том, чтобы в Союз художников поступали заказы на выполнение художественно-оформительских работ в городе Астана и за ее пределами, так как тендерная система распределения заказов не учитывает профессионализм исполнения, в итоге страдает не только заказчик, но и в целом облик города; в связи с этим я считаю необходимым выдвинуть на должность главного художника города Астаны представителя от Союза художников при акимате.
  3.Восстановить проведение Международной выставки «Бианнале» начатой в 2016 году в г.Астана.
  4.Добиться от Министерства культуры и спорта выпуска периодического издания в виде журнала об изобразительном искусстве Казахстана.

  5.Проводить и участвовать на международных выставках и симпозиумах.
  6.Задействовать сайт Союза художников в режиме онлайн — для организации выставок, продаж картин по Казахстану и за рубежом и добавить контент на английском языке.
  7. Развивать детские творческие кружки ,  открыть и воспитывать новую плеяду  творцов в художественной школе, где будут преподавать профессионалы от Союза художников.
  8.Необходимо помочь  развитию творчества в Молодежном объединении при СХ г. Астаны. Создать на деле творческую мастерскую для молодежи, где они могут выбирать лидера из своего состава. Поощрять молодых талантливых  художников денежными вознаграждениями и ценными призами при проведениии выставок и конкурсов.
  9. Мы должны уважительно относиться к ветеранам, нуждающимся пенсионерам выделять материальную помощь от Союза художников.
  10. По возможности снижать цены на аренду мастерских, выделять материальную помощь особо нуждающимся художникам, учитывая критическое финансовое положение на сегодняшний день многих художников.
  11. Участвовать в отечественных и зарубежных тендерах.
  12. Возродить творческие секции по направлениям, видам и жанрам изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, ДПИ.
  13. Работа со СМИ, ТВ, искусствоведами, меценатами, арт-менеджерами, коллекционерами и правительством.
  14.  Обратиться с письмом в правительство,  о том что художникам необходимы — художественные мастерские, земельные участки и квартиры.
  15. Сделать прозрачной финансовую деятельность Союза художников, для членов Союза художников города Астаны.

  16.Добиться определения на законодательном уровне статуса художников.
  17. Праздничные мероприятия организовывать и проводить за счет Союза художников.
  18. Переименовать название Союза художников г. Астаны на общественное творческое объединение — «Өнер» (Искусство) г. Астана.

  19.Создать художественный институт, объединяющий образовательный аспект с организацией профессиональных художников, искусствоведов и арт-менеджеров.
  Заключение:
  Для осуществления наших программ нам всем художникам, включая молодежное объединение, а также всем трем кандидатам необходимо объединиться и работать, как одна команда, только тогда  мы сможем достичь любых поставленных целей. Каждый член Союза художников должен  вносить свою лепту для развития нашего профессионального общественного объединения, повышать свой профессиональный уровень. Нам необходимо поднять авторитет звания -члена СХ в глазах  общественности. Добиться финансовой  независимости и достичь высокого  творческого потенциала нашей организации.

  В заключении невольно хочется вспомнить слова  древне- тюркского правителя Культегина «Сила — в единстве».

   

 • Программа-Байгалиева Толеугазы Баяндиновича

  Менің бағдарламамдағы басты бағыттар:

    Өнер, суретшілер үшін рухани мен материалдық, эстетикалық және көркемөнер  өркениетті қоғамның бір ажырамас бөлігі болып табылады.
   Астана қаласы суретшілер одағының әр мүшесінің нақты шығармашылық және  өндірістік мүмкіндіктерін іске асыруына жағдай жасаймын;
   Қазақстан аймағы мен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдер мен жергілікті әкімшіліктермен тығыз байланыста бола отырып ескерткіштер, безендіру жұмыстарының конкурстары мен тендерлеріне қатысып одақ мүшелерін жұмыспен қамту. Алғашқы Президент қоғамының қолдауына жүгіну;  
   Астана қаласы Суретшілер одағында жайлы психологиялық ахуал туғызу, қаламыздың суретшілері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында арнайы бағдарлама ұйымдастыру;
   Еліміздегі мұражайлармен шығармашылық тұрғыда суретшілердің көрмесін, олар жайлы кездесулер ұйымдастыру. ЖОО мен мұражайларда «Өнер бүгінде» Жобасында суретшілер көрмесін ұйымдастыру;
   Суретшілер одағы мүшелерінің көрмеге қатысқан жұмыстарының каталогтарын басып шығару және ел ішінде тарату;
   ЖОО мен колледждермен «Альянс ынтымақтастығы» (серіктестік) құру;
   Өнер жайында, көрмелер мен суретшілердің шығармашылығымен таныстыру мақсатында айына бір рет өнертану секциясын өткізу;
  Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігімен бірлескен  шығармашыл кеңестерге және өнерге қатысты комиссиялар құрамында бірлесе жұмыс атқару;
  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру негізінде Астана қаласында «Ұлттық қолөнер академиясы» жоғары оқу орнын ашу;
   Шығармашыл ұжымның шығармашылық тұрғыдағы және әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдау көрсету;
  Суретші келесі суретшінің келісімінсіз тапсырысын тартып алу және жағымсыз сөздер айтуын тоқтату. Осыған байланысты суретшілердің намысын қорғау Кодексін бекіту және аталған кодексті бұзған жағдайда Суретшілер одағынан шығаруын ұсынамын;
  Астана қаласы Суретшілер одағының игілігі үшін және одақтың әр мүшесінің шығармашылығын дамытуға өз еңбегімді арнап жұмыс жасаймын.
  «Суретшілер үйі» құрылысын салу үшін қаражат бөлу туралы әкімшіліктен сұраныс жасаймын және шығармашыл адамдарға тұрғын үймен қамтуына сұраныс жасау.
  
  Құрмепен, ҚР мәдениет қайраткері, ҚР суретшілер одағының мүшесі  
  Байғалиев Төлеуғазы Баяндинович. 2018 жыл.
  Байланыс телефон нөмері: +77016836890
  Электронды пошта: toleugazi@mail.ru
  
  ***
  Главная задача моей программы
  Конкретно реализовать творческие и производственные возможности каждого члена Союза художников Астаны;
   Наладить контакт с местными и областными акиматами  для участия в конкурсах и тендерах на художественные оформительские работы и по установке памятников на территории РК и в странах содружества. Выход на фонд  Первого Президента;
   Создать благоприятный психологический климат в союзе художников Астаны, организация программы о творчестве художниках города на страницах и программах СМИ;
   Создать деловой творческий контакт со всеми музеями страны по организаций выставок и семинаров, встреч с художниками. Реализовать Проект «Искусство сегодня» по организацию выставок художников в ВУЗах и музеях страны;
   Выпустить каталог о выставленных произведениях работ членов союза на выставках и распространение каталога по всей республике.
   Создать «Альянс содружеств» (партнерства) с  ВУЗами и колледжами города Астаны.
   Представлять секции искусствоведения не реже одного месяца представлять статьи об искусстве о выставках и о творчестве художника.
   Наладить связь с министерством культуры и спорта и входить во творческие советы и комиссии связанные с искусством.
   В реализации программы «Рухани жаңғыру» открыть высшее учебное заведения «Национальной академий художеств» в городе Астана.
   Конкретно проявлять заботу по всем вопросам жизни как творческий и бытовым проблемам творческого коллектива.
   Бороться с художниками кто перехватывает заказы другого художника и нелестно отзывается о творчестве другого художника ради захвата заказа. Для этого создан Кодекс чести художника и при нарушении данного кодекса будет выдвинут исключения с членства Союза художников.
   Буду работать во блага союза художников города Астаны и процветания творческих возможностей каждого члена нашего сообщества.
   Просит акимата города о выделение финансирование на постройку «Дома художников», а также выделение жилплощади художникам.
  С уважением претендент, деятель культуры РК, член союза художников РК, Байгалиев Толеугазы Баяндинович. 2018 год.
   Контактный номер телефона: +77016836890
   Электронная почта: toleugazi@mail.ru
 • Программа- Жанұзақа Керімбекұлы Мүсәпіра

  Суретші-кескіндемеші МҮСӘПІР Жанұзақ Керімбекұлының Астана  қаласы суретшілер одағының дамуына арналған бағдарламасы.

   

  Жаңа Астана қаласы Суретшілер одағының жұмыс жоспары:
  Қоғамның басты байлығы - адам. Адамды тәрбиелейтін мәдениет және өнер. Өнерлі адам-нағыз ұлы тұлға болып саналады. Сондықтан құрметті өнер иелері, әріптестер сіздерге жаңа сайланғалы отырған басқарманың жұмыс жоспарымен таныстырамын.
  Бізге уақыт ағымына сай Астана суретшілер одағына  жаңа леп, серпіліс қажет. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасын басшылыққа ала отырып дамудың жаңа жолын таңлауымыз бүгінгі күннің басты бағдары болуға тиіс. Онымен сіздер келісесіздер деп ойлаймын. Суретшілердің еңсесін тіктеп, қоғамдағы дәрежесін көтеру мақсатында жаңаша бағдар жасай отырып, өз ролімізді танытуымыз қажет. Ол үшін әрбір суретші, яғни одақтың мүшесі қоғамға танымал болуы міндетті. Сонда ғана біздің жұмыстарымызға ел қызығып, сұраныс артады. Сол үшін Мен және басқарма мүшелері қоғамдағы суретшінің дәрежесін көтеруді қолға алмақпыз.
  
  
  • Астана қаласымен әкімшіліктен бастап барлық үкіметтік құрылымдармен тығыз байланыс орнату. Суретшілердің дәрежесін көтеру мақсатында Одақ мүшелерінің меретойлық (50, 60, 70, 80, 90, 100 жас) көрмелерін ұйымдастыру және көмектесу;
  • Суретшілерді қоғамға кеңінен таныту мақсатында теле-радио бағдарламалдарға, баспасөз беттеріне шығару;
  • Еліміздің өнерге еңбегі сіңген зейнеткер суретшілерімізді шипажайға  /санаторийге/ жіберуді денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе отырып шешуді ұйымдастырамыз;
  • Әкімшіліктермен, министрліктермен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, шетелдік елшіліктермен, банк, коммерциялық ұйымдармен жеке коллекционерлермен бірлесіп жұмыс жүргізу, қалалық, облыстық деңгейде өтетін конкурстарға, түрлі проектілер жасап,пленэрлерге, тендерлерге қатысу; Осы арқылы суретшілердің қоғамдағы дәрежесін және  материалдық жағдайын көтеру.
  • Астанадағы бейнелеу өнеріне еңбегі сіңген қылқалам шеберлеріне және қайраткерлерге Астана қаласында көше аттарын беру, өздері тұрған үйлерге ескерткіш тақталар орнатуды ұйымдастыру;
  • Суретшілер одағының ескі ғимаратын жөндеуден өткізу немесе жаңа ғимарат мәселесін шешіп, жас суретшілер үшін шеберханаларға қол жеткізу;
  • Суретшілерге материалдық қолдау көрсету мақсатында Суретшілер кәсіподағын құру;
  • Симпозиумдар мен аукциондар ұйымдастыру;
  • Суретшілер Одағының электрондық сайтының жұмысын жандандыру және газет-журнал (электронды) ашу,баспасөз орталығын құру;
  • Суретшілер одағына қатысты барлық көрмеледің ашылуы мен жабылуында талқылау жұмыстарын жүргізу, Өзекті тақырыптарды талқылап, суретшілер пікір алмасуы үшін белгілі бір күнге дөңгелек столды өткізуді белгілеу,өнертанушылар тобын құру;
  • Ең бастысы – РЕБРЕНДИНГжасау. Бұл – Астана Суретшілер одағының мәртебесін көтерудің бірден-бір жолы.
  • Тізімдегі әрбір Суретшілер одағының мүшелеріне шығармашылығына байланысты есеп-қисабын жүргізу.
  ***********
  Программа художника-живопсица Жанұзақа Керімбекұлы Мүсәпіра по развитию союза художников г.Астаны. 
  План работы Союза художников г. Астаны:
  Главное достояние общества это- человек.Человека воспитывает искусство. Талантливые люди являются настоящими личностями. Поэтому, уважаемые представители искусства, коллеги, я решил что будет уместным ознакомить вас с планом работы избранного правления.
  Союзу художников Астаны необходим новый стимул. Думаю, вы с этим согласитесь. Мы должны обозначить нашу роль в обществе целях  поднятия  уровня нашего профессионализма. Для этого нужно чтобы каждый художник, каждый член союза стал узнаваемой личностью. И только тогда появится спрос на наши работы.  Поэтому я и члены правления возьмем этот вопрос на разработку.
  • Помощь в организации юбилейных выставок членов Союза. (50, 60, 70, 80, 90, 100 лет)
  • Агитация работ художников по средствам массовой информации, таким как телевидение, радио и печатные издания.
  • Стремиться создать для членов СХ санаторно-курортне путевки. Для этого необходимо наладить связь с министерством здравоохранения.
  • Проводить совместную работу с акиматами, министерствами, СМИ, заграничными посольствами, банками, коллекционерами и частными предпринимателями. Принимать участие в конкурсах и тендерах городского и областного уровней. Таким образом поднимать статус художников в обществе и улучшать их материальное положение.
  • Называть улицы в честь заслуженных деятелей Союза и Казахстана. Также нужно вешать мемориальные доски на стены тех домов, где они проживали.
  • Нужно провести ремонт старого здания Союза художников и решить проблему нового здания. Сделать доступными мастерские для молодых художников.
  • В целях оказания материальной поддержки художникам необходимо создать профсоюз художников.
  • Организация симпозиумов, пленеров и аукционов международного и республиканского уровней.
  • Оживить сайт Союза художников и открыть газеты,  журналы ( в электронном формате)
  • Нужно определить самые актуальные проблемы и организовать круглый столы. А также обсуждения всех ткеущих выставок касающиеся союза художников.
  • Последнее это – сделать РЕБРЕНДИНГ. Это будет самым эффективным способом поднятия статуса Союза художников Астаны.
  • Навести порядок в личных делах и вести учет творческой деятельности каждого художника.

   

  МУСАПИР (1) Жан__за__ Кер¦мбек__лы (__аза__ша)1961

   

   

   

   

   

 • Общее собрание членов СХ г. Астаны. 19.05.2018 г. в 12:00!!!

  0b4521ff9e5502750d465801352093d8

  Уважаемые художники! 19 го мая 2018 г. в 12:00 состоится Общее собрание Союза художников г.Астаны.

  На общее собрание будут допускаться строго по членским билетам, либо по удостоверению личности

  Повестка дня: 
  1. Отчет председателя о проделанной работе. 
  2. Выступления кандидатов на пост председателя СХ г.Астаны.

 • Общее собрание СХ г.Астаны 04.04.2018 г.!!!!

  0b4521ff9e5502750d465801352093d8

  Уважаемые художники! Уведомляем Вас что 04 апреля 2018 г. в 12:00  состоится общее собрание Союза художников г.Астаны.  Адрес: г.Астана, ул. Абая 19.

  Тел.: 8(7172)327621; 8 777 0000 133.

  Явка обязательна!

  Повестка дня:

  • Новый Устав СХ РК
  • Приватизация мастерских
  • Ротация членов СХ г.Астаны:
  1. Абдрасулова Х. (не участие в общественной жизни союза)
  2. Аймаганбетов Д. (не участие в общественной жизни союза)
  3. Бахтыбек Б. (не участие в общественной жизни Союза)
  4. Беспалинов А. (не участие в общественной жизни Союза)
  5. Джулай А. (не участие в общественной жизни Союза)
  6. Дуденко В. (не участие в общественной жизни Союза)
  7. Жунусалиев Р. (не является жителем РК)
  8. Жусупова Р. (не участие в общественной жизни Союза)
  9. Кочетов А. (не активная творческая деятельность)
  10. Тусупжанов Б. (не участие в общественной жизни Союза)
  11. Есенова Н. (не является жителем г.Астаны)
  12. Ажибекулы К. (неуплата членских взносов)

   

 • Выставка!!!

  nm3

  Национальный музей РК 2 марта 2018 года проведет отбор художественных работ на выставку в честь праздника Наурыз, в Союзе художников г. Астаны по адресу Абая 19. Просим всех художников принять активное участие!!!

  Наши контакты:

  8 775 303 09 19

  8777 0000 133  Жансая

 • Выставка!!!

  • e9vKJ1cG68M
   Уважаемые художники!! Сегодня (15.01.2018 г.) Состоится открытие выставки членов Союза художников г.Астаны Айтуарова Е.С. и Ыскакбек С. В 17:00. Наш Адрес: г. Астана, ул. Абая 19.

   

 • Корпоратив!

  Prazdnik

  Уважаемые художники!

  1) Намечается корпоратив Союза художников! До 12 го декабря просим сдать деньги на корпоратив, 9000 тг. Намечается в кафе «Караван» ,24 декабря , в 20:00. Адрес:  просп. Абылай хан 20.

  2) Для получения подарков от Союза художников просим Вас предоставить копии свидетельства о рождении детей не достигшим 12 лет. (Можно электронно souzast@mail.ru) Контакты: 87770000133; 8(7172) 327621;

   

 • Выставка!

   C_CBzmXKx6U

   18 ноября 2017 года состоялось открытие выставки художников членов Союза художников г.Астаны Нурлыбаева Жениса  и супруг Ахмежанова Калиоллы и Ахметжановой Райкуль.

   

  V3ZXOtFptnI HSx_5Kvorek 3KOCX60KS_c